Utbildningen omfattar 1350 poäng fördelat på 2 terminer.

Antalet platser i första intaget är 18 elever med möjlighetet för elever från hela Sverige men elever från andra kommuner som väljer skolan kommer endast att godkännas om elevens hemkommun svarar för elevens utbildningskostnader.

Kostnader för materialtillkommer.