Yrkesvuxutbildning passar alla oavsett avslutat gymnasieprogram och riktar sig även till de grupper som saknar gymnasietutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux.