Utbildningen är studiestödsberättigad från CSN.

Fråga en studie och yrkesvägledare i din hemkommun eller läs mer på www.csn.se