För att få betyg på genomförd utbildning krävs fullgjorda uppgifter och minst 80% närvaro.