2016

Vi har öppet hus i skolans lokaler i Sandvikens sjukhus på fredag den 2 december mellan kl 13 och 16.

Välkommen!

Ni kan sprida att ansökan är uppdaterad på Nackas kommuns hemsida.

Mode textil design utbildningen startar den 16 januari 2017!

Birgitta Persson

Läs hela inlägget »

”Intresset för svenskt mode fortsätter att öka i världen. Modeindustrin hade under 2015 den snabbaste exporttillväxten, vilket både beror på att svenska designers gör snygga kläder och att svenska märken skapar innovation kring hållbarhet och nytänkande. I år har vi dessutom valt att hålla UD:s Sverigefrämjardagar i Nacka Strand på Stockholm Fashion District eftersom vi ser den spännande utvecklingen inom modebranschen.” säger Ann Linde, EU och Handelsminister.

”Den svenska modebranschen fortsätter att visa på en otrolig kraft både här hemma och internationellt, och befäster därmed sin roll som en av Sveriges starkaste kreativa och kulturella näringar.” säger Emma Ohlson, generalsekreterare för ASFB.

"Omsättningen för den svenska modebranschen var 305 miljarder kronor år 2015. Det innebär en ökning med 15,3 procent jämfört med året före.

Det är den snabbaste årliga ökningen sedan mätningarna inleddes 2011. 68 procent av omsättningen, 207 miljarder kronor, utgörs av export och 32 procent, 98 miljarder kronor, utgörs av försäljning på den svenska marknaden

Sedan mätningarna inleddes för fem år sedan har det skett en ökning med nära 50 procent totalt sett och nära en fördubbling av exporten. Dessa exportsiffror för modebranschen kan jämföras med att den svenska exporten totalt sett ökade med 7,4 procent under 2015 jämfört med föregående år.

Antalet anställda inom modebranschen i Sverige motsvarade 58 452 heltidstjänster under 2015, en ökning med drygt 4 procent, 2 400 personer, sedan föregående år.

Modebranschen sysselsätter totalt sett en högre andel kvinnor än män. Könsfördelningen sett till totalt antal sysselsatta inom modebranschen utgörs av 73 procent kvinnor och 27 procent män.

Andelen kvinnliga vd:ar är dock dubbelt så hög i modebranschen som i övrigt näringsliv, 31 procent jämfört med 16 procent. Andelen kvinnliga vd:ar inom modebranschen har ökat med två procentenheter sedan föregående år och en procentenhet inom övrigt näringsliv."

Läs rapporten om Modebranschen i Sverige: Statistik & Analys 2016

Pressmeddelande från ASFB om REKORDTILLVÄXT FOR DEN SVENSKA MODEBRANSCHEN

Läs hela inlägget »

Vi har öppet hus i skolans lokaler på onsdag den 16 nov. mellan kl 13 och 16. Välkommen!

Torsdag och fredag har vi haft öppet hus och vi har mellan 5-9 ansökningar både från Sandviken och Gävle.

Ni kan sprida att ansökan är uppdaterad på Nackas kommuns hemsida.

Mode textil design utbildningen startar den 16 januari 2017!

Ha en bra helg
Birgitta Persson

Läs hela inlägget »

Idag hade vi mycket positivt besök från Birgitta Wallén från Lernia med tre nyanlända deltagare som vill gå mode textil design utbildningen i Sandviken för att starta eget!
 

Läs hela inlägget »

Vill du hjälp med ansökan och även besöka våra lokaler så är du välkommen torsdagen den 10 november eller fredagen den 11 november kl  14:00-16:00. 

Vi finns på skolan så det är bara att besöka oss i våra lokaler på Sandvikens sjukhus.

  
Bästa hälsningar,
Tomas och Birgitta Persson
www.TextilDesignSkolan.com.

Läs hela inlägget »

På grund av ofullständiga ansökningar så flyttar vi fram starten av utbildningen till den 5 september.

Behöver du hjälp med ansökan så har vi öppet hus på måndag den 15 augusti kl 13:00-15:00 för att hjälpa dig med ansökan. Välkommen!

Upprop är kl 13:00 den 5 september i våra lokaler på Sandvikens sjukhus.

Välkommen att skicka in din ansökan eftersom vi har platser kvar till mode textil design utbildningen i Sandviken som leder till jobb, eget företagande och vidareutbildning!

Tipsa gärna någon som är intresserad av utbildningen eller dela gärna detta.

Läs hela inlägget »

Elias Högberg, Designer på Danska Muuse. Elias har gått mode textil design utbildningen i Sandviken för att vidareutbilda sig på Textilhögskolan i Borås 2013 för att sedan bli Designer på Muuse!

Mode textil design utbildningen i Sandviken leder till jobb, eget företagande och vidareutbildning!

Läs hela inlägget »

Nacka-modellen föredöme för svensk vuxenutbildningen.
 
Läs debattartikeln i Annonsbladet!
 
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=s90pgm18&gInitPage=1

Läs hela inlägget »

Många textillärare har gått mode textil design utbildningen i Sandviken sedan 1960 talet.

Vi har textillärare både från Gävle och Sandviken som har gått Mode textil Design utbildningen.

Idag studerar två av våra elever som har gått mode textil design utbildningen i Sandviken till textillärare via Umeå Universitets distansutbildning samtidigt som de bor kvar i Gävle och Sandviken.

Därmed så löser Textil Design Skolans mode textil design utbildning i Sandviken lärarbristen så att inte obehöriga lärare anställs i skolan.

Läs hela inlägget »

För några år sedan kom min mamma hem och var förbannad eftersom Sandvikens kommun hade lagt ner mode textil design skolan i Sandviken och hennes gamla elev hade blivit arbetslös. Efter att hört detta många gånger så sade jag ”Gör något då”. Därmed så startade vi Textil Design Skolan för att rädda mode textil design utbildningen i Sandviken, en utbildning i toppkvalitet som funnits sedan 1960 talet i Sandviken. Kulturen finns i Sandviken och kunskapen har överförts från generation till generation lärare. Syftet var att rädda kunskapen kvar i Gävleborg så att inte all vår kunskap försvinner eftersom kläder kommer vi alltid ha på oss. Vi kontaktade Kommundirektör Sundelius som kallade Skolchefen Norman och CVLs rektor Mats Berglund till mötet och efter mötet gav Kommundirektör Sundelius oss beskedet att de skulle gå ut med en upphandling för mode textil design utbildningen. Efter mycket arbete och väntan så vann vi upphandlingen som enda kandidat. Därmed så vi startade vi upp mode textil design utbildningen igen 2014 för att endast efter ett års verksamhet bli uppsagd när vuxenutbildningen flyttades från kunskapsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen (där samma chef som lade ner utbildningen blev ansvarig för vuxenutbildningen). Efter regeringsskiftet så hade vi ett möte med Kommundirektör Sundelius och Förvaltningschef Jansson, där Sundelius satt tyst hela mötet och Jansson var allmänt otrevlig och arrogant samt hänvisade till Alliansbudgeten och att det inte fanns pengar. Alla konstruktiva förslag som jag lyfte fram sade Förvaltningschef Jansson nej till samt sade att Sandvikens kommun inte kommer att betala för sina elever fastän Rektor Berglund hade lovat eleverna att de skulle få gå. Efter mötet funderade vi vad vi skulle göra eftersom det var i början på december och i januari skulle utbildningen börja med fullt utrustade lokaler och anställda lärare. Viktigt att förklara är att alla andra Gästrikekommuner hade åtagit sig att betala för sina elever men Sandviken sade nu nej fastän vi finns i Sandvikens samt betalar kommunalskatt till Sandvikens kommun. Därmed så ringde vi upp Göranssonska stiftelsen samma dag, en tisdag, för att få sedan få ett positivt besked på fredagen samma vecka att Göranssonska stiftelsen går in och betalar utbildningskostnaden för alla Sandviken elever. Därmed så var utbildningen räddad för 2015. Under våren 2015 blev vi kallade till ett möte med rektorerna för Gästerikekommunerna. Syftet från Rektor Berglund var att göra en fin avtackning av oss. Vid mötet frågade jag Monica Sandin, rektor för vuxenutbildningen i Gävle, ”Kommer vi att få fortsätta bedriva utbildningen om resurserna återgår till föregående års nivå”. Rektor Sandin svarade ”Nej”. Då förstod vi att Gästrikekommunerna hade bojkottat oss. Snacka om fin avtackning. Hur ska vi rädda utbildningen funderade vi? Därmed så tog vi möte med Lotta Petterson, Regionchef på Svenskt Näringsliv” för att förklara situationen och Lotta tipsade oss om Nacka kommun som hade en auktorisationsmodell istället för långa och krångliga upphandlingar som kostar mycket pengar för skattebetalarna och utbildningsanordnarna. Vi skickade in ansökan för att bli auktoriserad utbildningsanordnare på en fredag och följande måndag blev vi auktoriserade av Nacka kommun. Senare fick vi även betygsrätt från Skolinspektionen. I mötet med Nacka kommun förklarade rektorn att Nacka är generösa med utbildningen och det är medborgarna som väljer vilka utbildningar som de vill gå. Resultatet är att 87% av Nacka eleverna går vidare till jobb eller utbildning. I Nacka så håller även den svenska modecentrat byggas upp. Modebranschen är en framtidsindustri som omsätter 260 miljarder kronor, sysselsätter 55000 personer och 17% exporttillväxt jämfört med övriga industrin på 5%. Svenska moderådet och Tekoindustrin har även visat sitt stöd för mode textil design utbildningen i Sandviken genom att skriva att utbildningen är viktig för branschen. Mode textil design utbildningen leder till jobb, eget företagande och högre studier.
 
Enligt skollagen så ska kommuner i Sverige ”sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov”. Är det inte då medborgarnas och branschen som styr efterfrågan och behov? Tydligen inte inom Gästrikekommunerna för i Gävles koordinerade ansökan till Skolverket så har tjänstemännen inte involverat branschorganisationerna, dvs Svenskt Näringsliv och dess branschorganisationer. Detta är mycket märkligt eftersom det är företagarna som anställer och modebranschen är en framtidsbransch. Istället hävdar Gävle och Sandviken att det inte finns något behov. Hur kan tjänstemännen och politikerna förstå behovet när varken Svenskt Näringsliv eller modebranschen involverats och tillfrågats om behoven?
 
Förra året tog Sverige emot 170000 nyanlända, dvs mer än Sandvikens och Gävles sammanlagda befolkning.  Vi ser ett stort intresse från nyanlända, framförallt från Syrien som har sitt textilkunnande med sig. Efter att vi har validerat nyanlända sommaren 2014 så är insikten att de behöver förbättra sin finish, dvs gå mode textil design utbildningen i ett år för att kunna leverera den kvalitet som kunden förväntar sig. Speciellt om de ska bli egen företagare vilket är förmodligen de nyanländas viktigaste och snabbaste väg till egen försörjning. Enligt statistiken har endast 25% nyanlända ett eget arbete efter 7 år i Sverige vilket borde skapa en krisinsikt för alla politiker och tjänstemän för att förändra sin inställning till utbildning, företagande och speciellt det mest ologiska argumentet om vinst i välfärden. Viktigt att klargöra att det är samma skolpeng för en privat och offentlig utbildningsanordnare. Privata utförare hjälper till att effektiveras den svenska välfärden så att resurser kan frigöras till välfärden där den behövs som mest. Utan privata utbildningsanordnare så skulle en kostnadsinflation snabbt uppstå där den svenska välfärden snart skulle hotas med bristande resurser där den behövs som mest.  Därmed är viktigt att stötta alla offentliga och privata initiativ som gör den svenska välfärden bättre, dvs politiker och tjänstemän måste fokusera på kvalitet och uppföljning.
 
 
Därmed så är det viktigt att införa Nacka modellen för vuxenutbildningen omgående i Sverige för att fokusera på kvalitet i utbildning samt följa upp alla verksamheter. Resultatet blir att både offentliga och privata utbildningsanordnare måste ha betygsrätt från Skolinspektionen. Problemet med kommunerna är tolkningen av lagen samt inställning till utbildning, dvs Nacka kommun är generösa med vuxenutbildningen och eleverna får själva välja sin utbildning. Gävle är tvärtemot Nacka när det gäller inställning till utbildning. Detta är en skrämmande inställning i en region med landets högsta arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet på EU krisnivå, låg kunskapsnivå, dåligt företagsklimat, stora strukturförändringar i näringslivet med förlorade jobb och många nyanlända. Därmed så måste en enhetlig rätt till vuxenutbildning införas så snart som möjligt så att inte grupper i samhället ställs emot varandra som hotar stabiliteten i det svenska samhället. Detta kan lätt genomföras genom Nacka modellen där medborgare själva får välja sin utbildning och framtid till skillnad från Gästrikekommunerna där politiker och tjänstemän ska bestämma vilken vuxenutbildning som medborgarna ska gå. Sverige har världens högsta skattetryck så resurser finns men problemet är hur politiker och tjänstemän prioriterar resurserna.
 
Tomas Persson
Grundare av Textil Design Skolan och första Gävlebon som har en MBA från Harvard Business School som har gått den långa vägen från första klass på Andersbergsskolan i Gävle till Harvard Business School i Boston.

Läs hela inlägget »

 Nästa mode textil design utbildning i Sandviken börjar 15 augusti 2016!

Välkommen att skicka en intresseanmälan till info@textildesignskolan.com så informerar vi dig hur du ansöker till utbildningen!

Finns endast 18 platser för att säkerställa toppkvalitet i utbildningen så sök så snabbt som möjligt!

‪#‎TextilDesignSkolan‬ ‪#‎modetextildesignutbildningen‬ ‪#‎sandviken‬ ‪#‎vuxenutbildning‬‪#‎vuxenutbildningen‬ ‪#‎gävle‬ ‪#‎gävleborg‬ ‪#‎nacka‬ ‪#‎mode‬ ‪#‎design‬ ‪#‎textil‬‪#‎arbetsförmedlingen‬ ‪#‎komvux‬ ‪#‎yrkesvux‬

Läs hela inlägget »

Textil Design Skolan har blivit auktoriserad av Nacka kommun för gymnasial vuxenutbildning inom mode textil design.

Textil Design Skolan har fått finansieringen från Göranssonska stiftelsen i ett viktigt skede för att säkra Mode Textil Design utbildningens framtid i Sandviken.

"Vi tackar Göranssonska stiftelsen för stödet till att säkra mode textil design utbildningen som funnits i Sandviken sedan 1960-talet. Det är fantastiskt att Göranssonska stiftelsen stöder mode textil design utbildningen som är unik med toppkvalitet. Mode textil design utbildningen leder till jobb, nyföretagande och högre studier för de kreativa talangerna i modebranschen som är en framtidsindustri".
Birgitta Persson, Textil Design Skolan i Sandviken AB

Läs hela inlägget »

Tack vare tips från Lotta Petterson, Regionchef på Svenskt Näringsliv, så kontaktade vi Woolpower.

Idag pratade vi med Verkställande Direktören på Woolpower som söker sömmerskor. Woolpower håller på att intervjua kandidater. Därmed så skickar vi följande fråga till alla elever som gått mode textil design utbildningen:

 

Är du intresserad av att jobba som sömmerska på Woolpower i Östersund?

Om du är intresserad av jobbet som sömmerska på Woolpower så skicka ett email till info@textildesignskolan.com så förmedlar vi kontakten.

Läs hela inlägget »

Textil Design Skolan har blivit auktoriserad av Nacka kommun för gymnasial vuxenutbildning inom mode textil design. Detta skapar en långsiktig plattform för utbildningen. Nacka kommun betalar utbildningskostnaderna för sina elever. Elever från andra kommuner som väljer skolan kommer att godkännas om elevens hemkommun svarar för utbildningskostnaden.

Skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Läs hela inlägget »

Sandvik International Club event hos Textil Design Skolan!

Läs hela inlägget »