2015 > 08

Idag har Textil Design Skolan skickat in ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan för att få bedriva yrkeshögskola inom mode och heminredning för start hösten 2016.

Textil Design Skolan har identifierat ett anställningsbehov på 117 personer fram till 2020 genom intervjuer av företag inom mode och heminredning.

Välkommen att skicka in en intresseanmälan för yrkeshögskoleutbildningen inom mode och heminredning redan nu till:

info@textildesignskolan.com
 

Läs hela inlägget »

Idag besökte Anders Nilsson från Dina Försäkringar Entreprenörskapskursen inom mode textil design utbildningen.

Tack Anders Nilsson för en mycket bra presentation om försäkringar för entreprenörer inom Entreprenörskapskursen!

Läs hela inlägget »

Tre elever från Textil Design Skolan som gick ut i juni 2015 har påbörjat distansutbildningen till att bli Textillärare i Umeå.

Detta är ett fantastiskt bra exempel på hur vuxenutbildningen ska fungera i praktiken där du kan skola om dig för nytt arbete och lösa lärarbristen. 

Läs hela inlägget »

Yrkeshögskolan ger 9 av 10 jobb, dvs av 10 elever som har gått Yrkeshögskolan så får 9 elever jobb! Läs artikeln om Yrkeshögskolan ger 9 av 10 jobb i Svenska Dagbladet.

Textil Design Skolan kommer att söka Yrkeshögskola inom Mode och Heminredning i September 2015 för start hösten 2016 för 22 platser per intag.

I våra intervjuer med företagen så har vi hittat 117 potentiella jobb till 2020.

Om ni är intresserade av Yrkeshögskoleutbildnigen inom mode och heminredning så skicka ett email till info@textildesignskolan.com !

Läs hela inlägget »

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Sandviken, den 20 juni 2015

Med bakgrund av miljonregnet i Sandviken där 112 miljonerna ska framförallt gå till skola, vård och omsorg, som får dela på 81 miljoner kronor och att”Våra budgetramar rymmer stora ambitioner och en tydlig framtidstro”, enligt Carl-Ewert Ohlsson, C, kommunalråd så presenteras ett medborgarförslag för Mode Textil Design utbildnings framtid i Sandviken.

Mode Textil Design är en framtidsbranch enligt följande:

Modebranschen omsätter 240 miljarder, sysselsätter 55000 personer och 7% exporttillväxt enligt Tillväxtverket vilket innebär att modebranschen är större än stålindustrin.Stockholm finns inom två timmars tågresande från Sandviken där modebranschen har sitt center i Sverige. Många av Mode Textil Design eleverna vill starta företag. Om eleverna väljer att starta företag så skapas skatteintäkter till Sandvikens kommun och nya arbetstillfällen kan skapas. Sandvikens kommuns syverkstad har till och med rekryterat en av våra elever som går ut mode textil design utbildningen i juni 2015. Sandvikens kommun samt övriga kommuner har behov för kvalificerade lärarvikarier inom syslöjden vilket eleverna från Mode Textil Design utbildningen kan erbjuda kommunerna. Textil Design Skolan kommer att söka yrkeshögskola för start 2016 med riksintag vilket innebär att vi har även besökt tre företag i Gävleborg som har ett potentiellt anställningsbehov på 22 personer till 2020 varav ett företag är intresserad av att starta en syfabrik i Sandviken. Var ska företaget hitta sin kompetens? Svaret är att Textil Design Skolan kan lösa kompetensförsörjningen genom yrkeshögskolan men för att Sandvikens elever ska kunna gå på yrkeshögskolan så behövs mode textil design utbildningen som grundutbildning inom vuxenutbildningen. Annars så kommer eleverna komma utanför Sandviken vilket innebär att det inte finns någon logik föratt Textil Design Skolan ska vara i Sandviken. Då är Gävle ett bättre läge för Yrkeshögskolan vilket även ett ledande företag har poängterat. Textil Design Skolan vill vara kvar i Sandviken där mode textil design utbildningen har funnits sedan 1960 talet. Även eleverna som går mode textil design utbildningen idag vill även att andra elever i framtiden får möjligheten att gå mode textil design utbildningen med toppkvalitet.

Därmed är mitt medborgarförslag att Sandvikens kommunfullmäktige beslutar att ge eleverna från Sandviken möjligheten att gå Mode Textil Design utbildningen i framtiden. Därmed så skulle det ge Sandvikens medborgarna möjligheten att inom vuxenutbildningen läsa in mode textil design utbildningen vilket ger gymnasiebehörighet för att gå vidare till högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och inom modebranschen som är en framtidsbranch rymms inom framtidstorn? Med andra ord:

Vill Sandvikens kommunalpolitiker att Mode Textil Design utbildningen ska finns kvar i framtiden, dvs en utbildning i toppkvalitet som vinnaren av årets guldbagge för bästa kostym även har gått? I miljonregnet till Sandviken på 112 miljoner kr varav vård, skola och omsorg får 81 miljoner kr så skulle detta innebära en kostnad på max 1,5 miljoner kr så att medborgarna från Sandviken får möjlighet att gå utbildningen i framtiden. Idag har Göranssonska stiftelsen bekostat Sandviken medborgarnas utbildning.

Vi saknar Inga Hagström när dialog och kvinnliga utbildningar behövs i Sandviken.

Birgitta Persson, Småstugvägen 7, 81194 Sandviken, 0709-689979

Läs hela inlägget »