Rätten till vuxenutbildning! Alliansens stora prövning i Gävle! Vad ska Morgan Darmell göra?

För några år sedan kom min mamma hem och var förbannad eftersom Sandvikens kommun hade lagt ner mode textil design skolan i Sandviken och hennes gamla elev hade blivit arbetslös. Efter att hört detta många gånger så sade jag ”Gör något då”. Därmed så startade vi Textil Design Skolan för att rädda mode textil design utbildningen i Sandviken, en utbildning i toppkvalitet som funnits sedan 1960 talet i Sandviken. Kulturen finns i Sandviken och kunskapen har överförts från generation till generation lärare. Syftet var att rädda kunskapen kvar i Gävleborg så att inte all vår kunskap försvinner eftersom kläder kommer vi alltid ha på oss. Vi kontaktade Kommundirektör Sundelius som kallade Skolchefen Norman och CVLs rektor Mats Berglund till mötet och efter mötet gav Kommundirektör Sundelius oss beskedet att de skulle gå ut med en upphandling för mode textil design utbildningen. Efter mycket arbete och väntan så vann vi upphandlingen som enda kandidat. Därmed så vi startade vi upp mode textil design utbildningen igen 2014 för att endast efter ett års verksamhet bli uppsagd när vuxenutbildningen flyttades från kunskapsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen (där samma chef som lade ner utbildningen blev ansvarig för vuxenutbildningen). Efter regeringsskiftet så hade vi ett möte med Kommundirektör Sundelius och Förvaltningschef Jansson, där Sundelius satt tyst hela mötet och Jansson var allmänt otrevlig och arrogant samt hänvisade till Alliansbudgeten och att det inte fanns pengar. Alla konstruktiva förslag som jag lyfte fram sade Förvaltningschef Jansson nej till samt sade att Sandvikens kommun inte kommer att betala för sina elever fastän Rektor Berglund hade lovat eleverna att de skulle få gå. Efter mötet funderade vi vad vi skulle göra eftersom det var i början på december och i januari skulle utbildningen börja med fullt utrustade lokaler och anställda lärare. Viktigt att förklara är att alla andra Gästrikekommuner hade åtagit sig att betala för sina elever men Sandviken sade nu nej fastän vi finns i Sandvikens samt betalar kommunalskatt till Sandvikens kommun. Därmed så ringde vi upp Göranssonska stiftelsen samma dag, en tisdag, för att få sedan få ett positivt besked på fredagen samma vecka att Göranssonska stiftelsen går in och betalar utbildningskostnaden för alla Sandviken elever. Därmed så var utbildningen räddad för 2015. Under våren 2015 blev vi kallade till ett möte med rektorerna för Gästerikekommunerna. Syftet från Rektor Berglund var att göra en fin avtackning av oss. Vid mötet frågade jag Monica Sandin, rektor för vuxenutbildningen i Gävle, ”Kommer vi att få fortsätta bedriva utbildningen om resurserna återgår till föregående års nivå”. Rektor Sandin svarade ”Nej”. Då förstod vi att Gästrikekommunerna hade bojkottat oss. Snacka om fin avtackning. Hur ska vi rädda utbildningen funderade vi? Därmed så tog vi möte med Lotta Petterson, Regionchef på Svenskt Näringsliv” för att förklara situationen och Lotta tipsade oss om Nacka kommun som hade en auktorisationsmodell istället för långa och krångliga upphandlingar som kostar mycket pengar för skattebetalarna och utbildningsanordnarna. Vi skickade in ansökan för att bli auktoriserad utbildningsanordnare på en fredag och följande måndag blev vi auktoriserade av Nacka kommun. Senare fick vi även betygsrätt från Skolinspektionen. I mötet med Nacka kommun förklarade rektorn att Nacka är generösa med utbildningen och det är medborgarna som väljer vilka utbildningar som de vill gå. Resultatet är att 87% av Nacka eleverna går vidare till jobb eller utbildning. I Nacka så håller även den svenska modecentrat byggas upp. Modebranschen är en framtidsindustri som omsätter 260 miljarder kronor, sysselsätter 55000 personer och 17% exporttillväxt jämfört med övriga industrin på 5%. Svenska moderådet och Tekoindustrin har även visat sitt stöd för mode textil design utbildningen i Sandviken genom att skriva att utbildningen är viktig för branschen. Mode textil design utbildningen leder till jobb, eget företagande och högre studier.
 
Enligt skollagen så ska kommuner i Sverige ”sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov”. Är det inte då medborgarnas och branschen som styr efterfrågan och behov? Tydligen inte inom Gästrikekommunerna för i Gävles koordinerade ansökan till Skolverket så har tjänstemännen inte involverat branschorganisationerna, dvs Svenskt Näringsliv och dess branschorganisationer. Detta är mycket märkligt eftersom det är företagarna som anställer och modebranschen är en framtidsbransch. Istället hävdar Gävle och Sandviken att det inte finns något behov. Hur kan tjänstemännen och politikerna förstå behovet när varken Svenskt Näringsliv eller modebranschen involverats och tillfrågats om behoven?
 
Förra året tog Sverige emot 170000 nyanlända, dvs mer än Sandvikens och Gävles sammanlagda befolkning.  Vi ser ett stort intresse från nyanlända, framförallt från Syrien som har sitt textilkunnande med sig. Efter att vi har validerat nyanlända sommaren 2014 så är insikten att de behöver förbättra sin finish, dvs gå mode textil design utbildningen i ett år för att kunna leverera den kvalitet som kunden förväntar sig. Speciellt om de ska bli egen företagare vilket är förmodligen de nyanländas viktigaste och snabbaste väg till egen försörjning. Enligt statistiken har endast 25% nyanlända ett eget arbete efter 7 år i Sverige vilket borde skapa en krisinsikt för alla politiker och tjänstemän för att förändra sin inställning till utbildning, företagande och speciellt det mest ologiska argumentet om vinst i välfärden. Viktigt att klargöra att det är samma skolpeng för en privat och offentlig utbildningsanordnare. Privata utförare hjälper till att effektiveras den svenska välfärden så att resurser kan frigöras till välfärden där den behövs som mest. Utan privata utbildningsanordnare så skulle en kostnadsinflation snabbt uppstå där den svenska välfärden snart skulle hotas med bristande resurser där den behövs som mest.  Därmed är viktigt att stötta alla offentliga och privata initiativ som gör den svenska välfärden bättre, dvs politiker och tjänstemän måste fokusera på kvalitet och uppföljning.
 
 
Därmed så är det viktigt att införa Nacka modellen för vuxenutbildningen omgående i Sverige för att fokusera på kvalitet i utbildning samt följa upp alla verksamheter. Resultatet blir att både offentliga och privata utbildningsanordnare måste ha betygsrätt från Skolinspektionen. Problemet med kommunerna är tolkningen av lagen samt inställning till utbildning, dvs Nacka kommun är generösa med vuxenutbildningen och eleverna får själva välja sin utbildning. Gävle är tvärtemot Nacka när det gäller inställning till utbildning. Detta är en skrämmande inställning i en region med landets högsta arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet på EU krisnivå, låg kunskapsnivå, dåligt företagsklimat, stora strukturförändringar i näringslivet med förlorade jobb och många nyanlända. Därmed så måste en enhetlig rätt till vuxenutbildning införas så snart som möjligt så att inte grupper i samhället ställs emot varandra som hotar stabiliteten i det svenska samhället. Detta kan lätt genomföras genom Nacka modellen där medborgare själva får välja sin utbildning och framtid till skillnad från Gästrikekommunerna där politiker och tjänstemän ska bestämma vilken vuxenutbildning som medborgarna ska gå. Sverige har världens högsta skattetryck så resurser finns men problemet är hur politiker och tjänstemän prioriterar resurserna.
 
Tomas Persson
Grundare av Textil Design Skolan och första Gävlebon som har en MBA från Harvard Business School som har gått den långa vägen från första klass på Andersbergsskolan i Gävle till Harvard Business School i Boston.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-