Mode Textil Design utbildningen för 2017 startade igen den 14 februari på Alla Hjärtans dag!


 

Mode Textil Design utbildningen bygger på en lång tradition att utbilda inom området och har sin grund från 1960 talet i Sandviken.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i sömnadshantverk, mönsterkonstruktion, formgivning och design.

Mönsterkonstruktion av kjol
Sömnad
Industrisömnad


Utbildningen inriktas även mot entreprenörskap och företagande samt öppnar vägar till fortsatta studier.

Undervisningen organiseras i form av integrerade kurser med stor flexibilitet och präglas av en stimulerande och innovativ inlärningsmiljö där de studerande har stort inflytande.

Antalet platser i första intaget är 18 elever med möjlighetet för elever från hela Sverige men elever från andra kommuner än Nacka kommun, som väljer skolan kommer endast att godkännas om elevens hemkommun svarar för elevens utbildningskostnader.