Textil Design Skolan startat nytt projekt för nyanlända kvinnor!

Detta är ett unikt projekt för nyanlända kvinnor där målet är 50% nyanlända och 50% uppvuxna i Sverige för förbättra integrationen, lära sig av varandra och hjälpa varandra.

Projekt bedrivs som mode textil design utbildningen där även kultur är nytt i schemat.

Projektet startar den 1 december 2018 och slutar den 31 oktober 2019.

Urval sker genom personlig invervju.

Kontakta Birgitta för personlig intervju på
070 968 9979 eller mejl till info@textildesignskolan.com
 

Nästa mode textil design utbildning startar den 15 oktober 2018!

Mode textil design utbildningen lämpas för elever som vill läsa in högskolebehörighet för kunna utbilda sig till textillärare på distans efter utbildningen samt bo kvar i sin hemkommun eller läsa vidare på Textilhögskolan i Borås!

Ansökan görs via Nackas vuxenutbildning - därefter skriver du ut ansökan som skickas till din hemkommun för godkännande.

Kontakta oss på info@textildesignskolan.com om du behöver hjälp med ansökan!


Se våra duktiga elevers modevisning från Företagarforum i Göranssonska arenan.

Detta visar elevernas mode design kompetens efter ett års utbildning hos Textil Design Skolan! 


 

Mode Textil Design utbildningen bygger på en lång tradition att utbilda inom området och har sin grund från 1960 talet i Sandviken.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i sömnadshantverk, mönsterkonstruktion, formgivning och design.

Mönsterkonstruktion av kjol
Sömnad
Industrisömnad


Utbildningen inriktas även mot entreprenörskap och företagande samt öppnar vägar till fortsatta studier.

Undervisningen organiseras i form av integrerade kurser med stor flexibilitet och präglas av en stimulerande och innovativ inlärningsmiljö där de studerande har stort inflytande.

Antalet platser i första intaget är 18 elever med möjlighetet för elever från hela Sverige men elever från andra kommuner än Nacka kommun, som väljer skolan kommer endast att godkännas om elevens hemkommun svarar för elevens utbildningskostnader.